منوی ناوبری برگه ها

طراحی تخصصی فلکسو، افست، وب سایت

تمدید اعتبار سایت

تعرفه تمدید سایت در سال ۹۶ – ۱۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد

لطفا حداقل بیست روز پیش از پایان اعتبار شارژ فرمایید

مشخصات شارژ حساب در پایان همین صفحه می باشد

دامین تاریخ تمدید
abrissayan.com ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
acobarchasb.com ۱۳۹۶/۰۴/۰۹
ariobarchasb.com ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
clubmassageandishe.com ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
maryambahadorbeigi.com ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
maskan-kelid.com ۱۳۹۶/۰۵/۱۳
maskankian.com ۱۳۹۷/۰۱/۱۷
maskanshahr.com ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
mojezeyechashni.com ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
sepahanamlak.com ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
tahamelk.com ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

ابتدا مبلغ سایت را به شماره کارتی که در کادر بعدی مشخص شده واریز و به ترتیب مشخصات زیر را به شماره همراه ۰۹۱۲۸۶۶۴۶۳۳ ارسال فرمایید. 

  • نام سایت
  • شماره تراکنش
  • چهار رقم آخر شماره کارت خود

 

  • ۶۱۰۴-۳۳۷۹-۰۷۳۱-۳۷۳۶
  • بنام محمد رضا منصوبی
  • بانک ملت