منوی ناوبری برگه ها

طراحی تخصصی فلکسو، افست، وب سایت

درباره

preferences_desktop_user

  • سوابق کاری

– چاپخانه صاحب کوثر
– دفتر تبلیغاتی آوام طراحان پویش
– انتشارات خوشبین
– کانون تبلیغاتی فصل آخر
– چاپخانه زرین نگار بنیس
– انتشارات اندیشه ناب
– مارک برچسب
– چاپ آریو برچسب

  • تخصص طراحی

– افست
– فلکسو
– سیلک

  • مسلط به نرم افزارهای

– CorelDRAW
– Photoshop
– Illustrator
– InDesign
– Freehand
– و…